Get Adobe Flash player

Login Form

utq

sawatdi58

budget2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
 • 1
 • 2
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาฯ วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2558 07:25
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน... Read more
โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 วันพุธ, 25 มีนาคม 2558 09:37
โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128... Read more
การรายงานตัวชี้วัดที่ 4 รัอยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยฯ วันอาทิตย์, 22 มีนาคม 2558 09:28
การรายงานตัวชี้วัดที่ 4 รัอยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม Read more
แบบรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานฯ วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558 09:47
ดาวโหลดแบบรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  12  ข้อ Read more
ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 05:04
ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น... Read more
ดาวโหลดใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างพนักงานราชการ ปีภาษี 2557 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 04:41
ดาวโหลดใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างพนักงานราชการ ปีภาษี 2557 Read more
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 04:06
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557... Read more
ด่วนที่สุด การแต่งตั้ง ปปช.น้อย และอนุกรรมการ ปปช.ชุมชน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 10:15
เรียน :ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม... Read more
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 04:44
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558... Read more
ดาวโหลดแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนร.จบหลักสูตรปฐมวัยปีการศึกษา 2557‏ วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558 05:12
ดาวโหลดแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนร.จบหลักสูตรปฐมวัยปีการศึกษา... Read more
ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 04:11
ประชาสัมพันธ์ การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน... Read more

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกฯ วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 03:02
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 01:14
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2558... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 04:48
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558... Read more
การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ วันพฤหัสบดี, 18 กันยายน 2557 04:29
การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ... Read more

ข่าวประกาศ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ) วันอังคาร, 23 ธันวาคม 2557 03:42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี... Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนฯ ครูธุรการ วันอังคาร, 16 ธันวาคม 2557 07:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์... Read more
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557 13:01
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ... Read more
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 วันศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2557 11:34
ดาวโหลดบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Previous Next
 • 1
 • 2
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 09:58
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง... Read more
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 17:47
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล... Read more
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 10:50
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 08:25
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read more
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 04:50
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา... Read more
โรงเรียนบ้านปากช่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๕ ห้องเรียน วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558 15:03
โรงเรียนบ้านปากช่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.๐๖ จำนวน ๕ ห้องเรียน... Read more
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2558 02:56
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด... Read more
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 10:21
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน... Read more
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 22 กุมภาพันธ์ 2558 08:41
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษกิจในระยะ 3 เดือนแรก... Read more
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน วันเสาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2558 04:22
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4... Read more
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 08:10
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖... Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2

วีดีโอกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านสีเสียด วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557 00:20
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านมะหรี่ฯ วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 23:49
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557 00:07
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด รร.หนองหลวงประชาบำรุง วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557 00:09
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 23:53
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 23:43
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อย... Read more
โครงการห้องเรียนอุ่นใจ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านสะอาดฯ วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 03:36
 โครงการห้องเรียนอุ่นใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันที่ 25... Read more
โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ วัดป่าหนองโมงบูรพาราม วันศุกร์, 20 มิถุนายน 2557 16:36
 โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Previous Next
 • 1
 • 2
นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 17:14
นวัตกรรมคณิตศาสตร์ "เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม" นายจำรัส  ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) Read more
งานวิจัยโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ผอ.อรนงค์ ขวาป้องใต้ วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 10:45
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนดีศรีตำบล... Read more
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:52
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1... Read more
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:02
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ... Read more

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

SinSamut

รอง ผอ.สพป.รอ 3

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ชม
136
เนื้อหา
225
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
146509

Who's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

www.roiet3.go.th

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์  043-571388

Webmaster : ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา โทรศัพท์ 086-3534796 E-mail : pragon_ta@hotmail.com