Get Adobe Flash player

ponet1

sp-center

นับถอยหลังสู่การสอบ O-Net ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
  • 1
  • 2
การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 11:00
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา... Read more
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองจากสมศ.รอบสาม จำนวน 66 แห่ง วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 08:42
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองจากสมศ.รอบสาม จำนวน 66 แห่ง... Read more
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด วันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57 วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557 02:07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 10:11
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย... Read more
Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THAILAND 2015" วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 02:40
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THAILAND 2015" ปีที่... Read more
นำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 02:29
ประชาสัมพันธ์ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม... Read more
ดาวโหลด วีดีโอพร้อมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง E-gp วันจันทร์, 10 พฤศจิกายน 2557 08:07
ดาวโหลด วีดีโอพร้อมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง E-gp     Read more
ด่วนที่สุด ขยายเวลาการยืนยันข้อมูล 10 พ.ย. 57 ในระบบ DMC 2014 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 57 วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 07:07
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่เว็บไซต์... Read more
ขยายเวลาการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-Mes ถึงวันที่ 6 ต.ค 57 วันพุธ, 05 พฤศจิกายน 2557 12:50
ด่วนที่สุด หนือสือลงวันที่ 2 ก.ย. 57 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-Mes 2557... Read more
ขอเชิญร่วมอบรม การสอนให้อ่านออกเขียนได้, หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทยฯ วันอังคาร, 04 พฤศจิกายน 2557 01:47
ขอเชิญร่วมอบรม การสอนให้อ่านออกเขียนได้, หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย :... Read more
ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" วันอังคาร, 04 พฤศจิกายน 2557 01:44
ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม... Read more
ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 16:11
ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ อ้างถึง... Read more

ข่าวประกาศ

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ วันพุธ, 26 พฤศจิกายน 2557 06:59
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557... Read more
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 10:23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557... Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วันจันทร์, 06 ตุลาคม 2557 14:18
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.... Read more
เลื่อนปฏิทินการเลือกตั้งและประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งฯ วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557 12:12
เลื่อนปฏิทินการเลือกตั้งและประกาศหมายเลขประจำตัว... Read more
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ วันเสาร์, 16 สิงหาคม 2557 01:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง บุคลากรทางการศึกษา... Read more
รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557 17:17
ประกาศรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... Read more
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 21:03
ด้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 15 ตำแหน่ง... Read more
ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557 วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 04:26
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พิจารณาคัดสรรผลงาน... Read more
ผลการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 วันพุธ, 30 เมษายน 2557 04:38
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2555 04:20
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น... Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
  • 1
  • 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ผอ.อรนงค์ ขวาป้องใต้ วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 10:45
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนดีศรีตำบล... Read more
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:52
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1... Read more
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:02
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ... Read more

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

SinSamut

รอง ผอ.สพป.รอ 3

 

www.roiet3.go.th

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์  043-571388

Webmaster : ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา โทรศัพท์ 086-3534796 E-mail : pragon_ta@hotmail.com