HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านดอนควาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านโพนทอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครั้งที่ 4/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...