HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

ให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนบ้านปลาโดและโรงเรียนบ้านสีเสียด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ม ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบไฟโซลาเซลล์ ให้ รร.บ้านนาแพง รร.บ้านโพนเฒ่า รร.บ้านหนองแวงใหญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ม ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบไฟโซลาเซลล์ ให้ รร.บ้านนาแพง รร.บ้านโพนเฒ่า รร.บ้านหนองแวงใหญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ม ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ