0.ไม่ให้ของขวัญ copy

พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...