HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญเรือน วิชัยรัตน์ มารดาของ นายสมสลัด วิชัยรัตน์ พนักงานธุรการ ส.4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาพระธาตุอุปมุง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รร.บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...