HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...