120866
01.สรุปสมัคร ผอ.รร. 15 ส.ค.66 V.2
1.ป้ายมาตรการหน้าเขต(ล่าสุด) 50p v.4แบบสดใส
2.บัตรประชาชน
previous arrow
next arrow

พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนาโพธิ์

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD รร.อนุบาลโพนทอง

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

01.ผอ.เขต
cery
wechan
ดร.บุษกร แสนยะบุตร4
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...