ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม