พิธีเปิดอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษาปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2564ผ่านระบบโปรแกรม Zoom meeting นำโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมอบรมให้ความรู้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment