พีธีปิดการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom meet ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด