การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น เยาวชนไทย หัวใจสุจริต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น “เยาวชนไทย หัวใจสุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment