ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ใหม่ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ ขันธวงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายณรงค์ มาตนาเรียง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด