ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผอ.รร.บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี กรรมการ และนายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 1 ของ นางลัดดาวัลย์ เกียรติวิชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด