ประชุม Cluster -12 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.ภูมิพันธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

03

Leave a comment