อบรมออนไลน์การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมออนไลน์การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ (New Normal Digital Publicist ;NNDP) ผ่านระบบ ZOOM ของ สพฐ. โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี มีนางสาวจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด