ประชุมการรายงานสภาพปัญหาสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการรายงานสภาพปัญหาสถานการณ์ Covid-19 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment