ผลงานและกิจกรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด

พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA) กลุ่มขวาวนางาม

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

ประเมิน pa ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศิลานคร

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...