ผลงานและกิจกรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุ พลเยี่ยม ณ เมรุวัดป่าสุทธิธรรมวิเวก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม