ผลงานและกิจกรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด

ประชุมบอร์ดผู้บริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบอร์ดผู้บริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม