ผลงานและกิจกรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด

วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566 อำเภอโพนทอง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเถราภิเษก(ฮดสรง) พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. (ประสาร จนทสาโร)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร (อำเภอเสลภูมิ)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม