ศึกษานิเทศก์พบเพื่อนครู ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศีึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการศึกษานิเทศก์พบเพื่อนครู ผ่านระบบ Google Meet พร้อมรับฟังการรายงานการดำเนินการในหัวข้อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียน ทั้ง 17 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ห้อง รวมทั้งหมด 215 โรงเรียน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด