พิธีลงนาม (MOU) ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ผ่านระบบ Google Meet เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด