นิเทศ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ออนไลน์ กลุ่ม 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้เกียรติมาพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับการนิเทศ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กลุ่มที่ 2 โดยได้แบ่งห้องสำหรับการนิเทศออกเป็น 4 ห้อง พร้อมสรุปการนิเทศ โดยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด