มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านหนองตาไก้

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายณัฐพล ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นให้กำลังใจผู้ปกครองเด็ก ด.ช.ภาคิน จันทร์น้อย นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับอุบัติเหตุไฟลวกจากการจุดบั้งไฟเล่นร่วมกับเพื่อน
พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปกครอง โดยมีนางสาวอนงค์ ศรีสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด