ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด