อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ผ่านออนไลน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Google Meet โดยมีนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม วิทยากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN(Local Network) นางจิราภรณ์ สีลา และครูชำนาญการพิเศษ วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer)นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ นางวิไลวรรณ์ กำมันตะคุณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง นางวิไลวรรณ โพธิกะ ครูโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment