ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียน On Hand รร.บ้านดอนควาย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน แบบ On Hand ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนควาย โดยมี นางจำเนียร กมลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนควาย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด