ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3