พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขนมไทย และอาหารว่าง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ขนมไทย และอาหารว่างยอดนิยม” สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมี นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โดยจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก และบุตรสมาชิก เพื่อสร้างอาชีพการทำขนมไทย สร้างรายได้สู้ภัยโควิด 19 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด