ลงพื้นที่รูปแบบการสอนแบบ On Hand รร.บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน แบบ On Hand ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด