ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่ 11/2564 ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

Leave a comment