นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รร.บ้านโพธิ์ตาก

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment