ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลโพนทอง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะบุคลากร ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลโพนทอง เพื่อบริการประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment