ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด