ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการเปิดเรียนแบบคู่ขนานตามความสมัครใจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมลงพื้นที่ เพื่อให้การศึกษาแนวทางการเปิดเรียนแบบคู่ขนานตามความสมัครใจ โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คลิ๊กชมภาพทั้งหมด