เสวนาการถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “การถ03อดประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ” ผ่านโปรแกรม Google Meet กล่าวรายงานโดย นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวิทย์ เสมอโภค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ นางสาวกฤติญา บุญสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า คุณครูละมัย ขันแข็ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน คุณครูสุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการ นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมผ่านทางออนไลน์ จำนวน 450 ท่าน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment