การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โปรแกรม CCT

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล และกำกับติดตาม นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โปรแกรม CCT ผ่านออนไลน์ Google Meet วิทยากร นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประจำอำเภอ กล่าวปิดการอบรมโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด