อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล ประธานอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยการนำของ นายวินัย บุญสินชัย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนอกพอก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด