ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด