ซ้อม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมซ้อม MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและศึกษานิเทศก์ โดยระบบ MS TEAM และเข้าร่วมงาน Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด