การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุรุชนคนคุณธรรม ผ่านออนไลน์

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุรุชนคนคุณธรรม ผ่านโปรแกรม google Meet กล่าวรายงานโดยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ นายสุรดิษ โยมา ดร.สมศรี แสงใสรัตน์ นางสุดารัตน์ มงคลกุล และ คณะครูจากโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ นำโดย ดร.นิรมล ทิพชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด