โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ วัดคำน้ำจ้าก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด