โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดการเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล ประธานอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการนำของ นายพุทธา โคตรพิมพ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment