รับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2564 รับมอบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกทา อำเภอโพธิ์ชัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 การจัดการเรียนแบบ on hand โดยบูรณาการกับทักษะอาชีพคะ และ พุธเช้าข่าว สพฐ. เรื่อง นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด