การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลูกพลัง kid พิชิตปัญหา”

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลูกพลัง kid พิชิตปัญหา” โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ผ่านระบบ zoom meeting กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  โดยมี นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 57 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 285 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment