ร่วมรับชมการแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวแถลงข่าว จากนั้นร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ณ ห้องประชุม เบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด