การเรียนการสอนรูปแบบการสอน On Hand รร.เสลภูมิสามัคคี

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน แบบ On Hand ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเสลภูมิสามัคคี โดยมี นายนิตย์ ใบเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด