ลงพื้นที่ติดตามรูปแบบการสอน School Online In Box รร.บ้านพันขาง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน School Online In Box (สอนออนไลน์ที่โรงเรียน)ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านพันขาง โดยมี นายสมหมาย ทองภู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านพันขาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment