ติดตามการสอนรูปแบบการสอน On Hand รร.บ้านโพธิ์ชัน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน แบบ On Hand ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน โดยมี นายอดิประพล วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด