ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบ On Hand รร.บ้านโพธิ์ตาก

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน แบบ On Hand ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โดยมี นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด