ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด