อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรได้รับเกียรติจาก พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต (อารี) เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต 1 และพระศราวุฒิ อิทธิญาโณ โดยมี นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด