ประชุมการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกเพื่อการวางแผนอัตรา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดประชุมการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2564 –2573 (ผ่านระบบ Google Meet) โดยมี นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment