ประชุมสรุปความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานจิตอาสา

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานในการประชุมสรุปความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานจิตอาสา หมวดที่ 1 ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา ผ่านออนไลน์ ระบบ Deep โดยมีพร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยากรประจำกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึก ผ่านระบบ Google Meet คลิ๊กชมภาพทั้งหมด