ประชุมคณะกรรมการชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการชมรมครูภาษาอังกฤษ ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูภาษาอังกฤษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment