อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมวดที่ 1

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยากรประจำกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึก เข้าอบรมลูกเสือพระราชทานจิตอาสา หมวดที่ 1 ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา ผ่านออนไลน์ ระบบ Deep ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment