ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

21

Leave a comment