อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมประชุมสรุป ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ วิทยากรประจำกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึก เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านออนไลน์ ระบบ Deep จากนั้น เวลา 16.00 น. ได้จัดประชุมสรุปความคิดเห็น วิทยากรประจำกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด